Ιστορικό Εταιρείας

Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1979, ως ατομική επιχείρηση (γραφείο μελετών και επιβλέψεων) στον Άγιο Νικόλαο από τον Αντώνιο Ζερβό.

Το 1983 ο Αντ. Ζερβός αποκτά μελετητικό πτυχίο Δημοσίων Έργων (ΑΜ.3000) στις κατηγορίες (Έργα οδοποιίας) και 13 (Υδραυλικά Έργα).

Το 1990 εντάσσεται στο δυναμικό του γραφείου ο Λεωνίδας Εμμ. Ζερβός και το σχήμα ονομάζεται ΚΡΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ .

Το 2003 μετονομάζεται σε Σύμβουλοι Μηχανικοί Κρήτης (Cretan Consulting Engineers ).

To 2005 συνεργάζεται με το γραφείο ο πολιτικός μηχανικός Νικόλαος Ταγαράκης .

Το 2006 ξεκινά η συνεργασία με την αρχιτέκτονα Έλλη Φραγκάκη και την πολιτικό μηχανικό Μαρία Ρουκουνάκη .